Gebruiksovereenkomst

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij, BCS HRM en Salarisadministratie B.V., statutair gevestigd te Sint-Michielsgestel, kantoorhoudende te 5215 MV ’s-Hertogenbosch, Het Zuiderkruis 29 (hierna te noemen “BCS”, “BCS HRM & Salarisadministratie” of “wij”) besteden aan de correcte samenstelling van deze website (http://www.bcsbv.nl, inclusief eventuele sub-domeinen en portalen) is het mogelijk dat informatie (tekst- en beeldmateriaal, waaronder foto’s, video’s en illustraties) die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie die wij hierop verstrekken.

Wanneer informatie die op deze website is gepubliceerd ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van inhoudelijke verschillen, de schriftelijke versie bepalend zijn tenzij anders aangegeven op deze website.

Wij garanderen niet dat aan ons gezonden berichten, per e-mail of op deze website aangeboden formulieren, tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken van deze berichten.

Wij behouden het recht de informatie die op deze website is gepubliceerd, inclusief deze disclaimer, zonder aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Wij raden dan ook aan deze disclaimer regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn, tenzij anders aangegeven, geen eigendom van, en vallen niet onder beheer van BCS. Wij nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Alle rechten, waaronder merkenrecht, databankrechten, auteursrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten, met betrekking tot de op deze website vermelde informatie berusten uitsluitend bij BCS of de oorspronkelijke rechthebbende(n).

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot BCS, Delta HRP en het BCS-logo, waaronder in ieder geval wordt begrepen het merkenrecht, berusten uitsluitend bij BCS.

Bezoekers van deze website mogen geen van de gepubliceerde informatie, inclusief eventueel beeldmateriaal, openbaar maken of op enigerlei wijze vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BCS of haar licentiegevers.