Arbodienstverlening

Aandacht voor de klant heeft prioriteit bij BCS. De ontevredenheid omtrent de dienstverlening van de arbodiensten is voor BCS aanleiding geweest om deze te onderzoeken en daarin verbetering aan te brengen. 

Anderhalf jaar geleden zijn wij een pilot gestart om voor een 25-tal klanten (ca. 1000 medewerkers) de dienstverlening uit te breiden met arbodienstverlening. De pro-actieve aanpak heeft geresulteerd in aanzienlijk lagere verzuimpercentages, waardoor de resultaten aanleiding zijn om de pilot doorgang te geven en de arbodienstverlening aan al onze klanten aan te bieden. 

Arbodienstverlening van BCS HR diensten

Dienstverlening

Minder directe en indirecte kosten én een helder overzicht van de verzuimsituatie binnen uw bedrijf! Wij ondersteunen u actief en effectief bij de inrichting en uitvoering van uw verzuimmanagement.

Brochure BCS Arbodienstverlening

Binnen onze Arbodienstverlening leveren wij onder andere de volgende diensten:

  • Bewaken stappen en advies binnen Wet verbetering Poortwachter.
  • Telefonische verzuimgesprekken met werknemers, met terugkoppeling naar de werkgever.
  • Inplannen afspraken met bedrijfsarts.
  • Opstellen en evalueren Plan van Aanpak.

Uw voordelen

  • Onze verzuimregisseurs denken met de klant mee, voeren de regie en geven advies. Met een pro-actieve aanpak werken zij aan alle acties van de Wet verbetering Poortwachter en zoeken samen met de klant naar de beste oplossingen.
  • Kritische kijk op kosten van de bedrijfsarts en overige specialisten, waardoor wij zeer gunstige tarieven kunnen hanteren, zonder aanvullende kosten achteraf. Deze tarieven liggen onder de gemiddelde landelijke tarieven. 
  • Rechtstreeks gefactureerde nota’s van de specialisten, zonder onze tussenkomst. 
  • Door onze landelijke dekking heeft u altijd een specialist bij u in de buurt. U kunt bij uw huidige bedrijfsarts blijven als deze samenwerking reeds naar tevredenheid verloopt. 
  • Regelmatig overleg met de verzuimregisseur over eventuele interventies.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met 088 - 123 28 00.