Whk-scan

U ontvangt elk jaar rond begin december de beschikking “Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas” en u heeft daar waarschijnlijk de nodige vraagtekens bij.

BCS Whk-scan: ondersteuning bij het maken van de keuze voor ERD of Whk. Snel en tegen lage kosten.

Controle, analyse en advies
De gedifferentieerde premie is als het ware een boete vanwege instroom van uw (ex)medewerkers in de Ziektewet en de WGA. Deze “boete” draagt u maandelijks via de afdrachten loonheffing aan de Belastingdienst af.

De percentages voor de premiecomponenten ZW en WGA in deze beschikking worden bepaald door de:

  • sectorcode
  • indeling naar categorie (klein, middelgrote en grote werkgever)
  • toerekening van uitkeringslasten van (ex) werknemers.

BCS biedt u aan om de beschikking voor u te controleren en te analyseren en u te adviseren hoe u de kosten kunt beheersen.

Onderzoek door BCS
Specialisten – adviseurs, juristen en bedrijfs- en/of verzekeringsartsen - van BCS geven u inzicht in de wijze van totstandkoming van de beschikking en de (extra) kosten die het met zich meebrengt.

Daarnaast kunnen wij voor u alle acties ondernemen om de kosten mogelijk te reduceren door de bedragen aan toegerekende ZW en WGA uitkeringen voor u te verlagen. De besparingen kunnen fors oplopen omdat de ZW voor maximaal 104 weken en de WGA voor maximaal 10 jaren aan u kan worden toegerekend.

Een voorbeeld
Een werknemer krijgt al drie jaar een WGA uitkering omdat hij/zij voor 80 – 100% niet duurzaam is afgekeurd door het UWV. Door specialisten – jurist en bedrijfs-/verzekeringsarts - van BCS worden dergelijke dossiers kritisch doorgelicht en worden alle acties die nodig en verantwoord zijn uitgevoerd met als doel dat de WGA uitkering al dan niet met terugwerkende kracht wordt omgezet naar een IVA uitkering (80 – 100% duurzaam arbeidsongeschikt) die niet aan de werkgever wordt toegerekend.

De financiële uitkomst is een vermindering van de reeds afgedragen gedifferentieerde premie voor een periode van 3 jaren en een kosten besparing over een periode van 7 jaren. Bij een loonsom van gemiddeld € 3.5 mln. betekent dat een totale besparing van circa € 300.000.

Expertise/Werkmethode
BCS onderscheidt zich van andere dienstverleners door de inzet van specialisten die alle facetten die van belang zijn overzien en die gezamenlijk de juiste strategie bepalen en vervolgens ook efficiënt uitvoeren.

No cure, no pay garantieKosten
BCS biedt aan u de controle, analyse, advisering en de gehele uitvoering aan op basis van ‘No Cure, No Pay’.

Interesse / Gegevens aanleveren
Geïnteresseerd? Stuur de (volledige) beschikking(en) naar hrdiensten@bcsbv.nl. Vermeldt daarbij in het onderwerp: Onderzoek Whk beschikking en, als u reeds klant van BCS bent, uw BCS nummer.

Let op: Het feit dat de bezwaartermijn tegen de beschikking “Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas” in de meeste gevallen medio januari is verlopen, is geen beletsel om voor u mogelijke besparingen te realiseren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Pieter van Aarle of Glenn Azimullah op 088 - 123 28 00 of per e-mail naar whk@bcsbv.nl.