Aangiftetijdvak wijzigen

dinsdag 18 november 2014- Als u het aangiftetijdvak voor loonheffingen wilt wijzigen dan kan dat alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar, dus per 1 januari.

Hiervoor kunt u, als u dat wilt, het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’  downloaden van de website van de Belastingdienst. Geef hierop aan welk aangiftetijdvak (maand of vier weken) u voor 2015 wilt gebruiken. Let op: dit formulier moet uiterlijk op 14 december 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn. Komt het later binnen, dan kan de wijziging pas op 1 januari 2016 ingaan.

Bron: Belastingdienst