Aparte dienstverbanden bij witte en groene loonheffingstabel in één kalenderjaar

maandag 18 mei 2015- Binnen het kalenderjaar mag er op hetzelfde dienstverband géén loon voor de witte loonheffingstabel én loon voor de groene loonheffingstabel verloond worden.

Aparte dienstverbanden bij witte en groene loonheffingstabel

Volgens de regels van de Belastingdienst bent u dan verplicht om deze werknemer onder verschillende nummers inkomstenverhouding in de aangifte op te nemen.

Er moeten dus twee verschillende dienstverbanden worden aangemaakt. Eén met de witte tabel en de tweede met de groene tabel en dezelfde in- en uit dienst data als bij de witte tabel.

Dat geldt niet alleen als u de 2 soorten loon in hetzelfde aangiftetijdvak uitbetaalt (bijvoorbeeld een ontslaguitkering tegelijk met het laatste reguliere loon), maar ook als u ze in verschillende tijdvakken uitbetaalt (bijvoorbeeld een ontslaguitkering enkele maanden na het ontslag).

In Delta HRP betekent dit dat u in die situaties voor de betreffende werknemer(s) een nieuw dienstverband moet aanmaken. Bij het aanmaken van een nieuw dienstverband wordt door Delta automatisch een nieuw nummer inkomstenverhouding (NumIV) toegekend.