Eigenrisicodrager WGA en/of ZW aanvragen of opzeggen voor 1 april 2018

dinsdag 27 februari 2018- Wilt u eigenrisicodrager worden voor WGA en/of ZW of uw eigenrisicodragerschap beëindigen? Stuur uw aanvraag dan nu op, zodat deze voor 1 april 2018 bij de Belastingdienst binnen is.

Eigenrisicodrager WGA en/of ZW aanvragen of opzeggen voor 1 april 2018

Na goedkeuring kan deze dan ingaan op 1 juli 2018.

Is uw aanvraag te laat, dan wordt de ingangsdatum 1 januari 2019.

Leest u wel eerst goed de mogelijkheden door, zodat u weet of u er voordeel van hebt of niet.

Meer informatie vindt u in het Handboek Loonheffingen 2017 Hoofdstuk 5.16

Meer informatie kunt u ook vinden via op de website van het UWV.

Formulieren kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst.
Kies bij Onderwerp voor: “Personeel en loon”.

Nieuwe WHK beschikking ontvangen?
Jaarlijks ontvangt u van de belastingdienst uw beschikking gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingspercentage (WHK). Hierom vragen wij met de nieuwjaarsupdate. Het kan voorkomen dat u gedurende het jaar een nieuwe beschikking WHK voor dat zelfde jaar ontvangt. Stuur deze beschikking door naar salaris@bcsbv.nl. Dit kan foutieve berekeningen en onnodige correctiekosten voorkomen! Dit geldt ook bijvoorbeeld als uw sectorindeling wijzigt.