Hoe om te gaan met de pseudo-heffing hoge lonen maart 2013

donderdag 28 februari 2013- Wellicht heeft het nieuws u recentelijk al bereikt. Over de maand maart 2013 zijn werkgevers in Nederland éénmalig een zogenaamde pseudo-eindheffing hoge lonen (in de volksmond ‘ crisisheffing’ ) verschuldigd als er sprake is van werknemers die over geheel 2012 een arbeidsbeloning hebben ontvangen die hoger is dan €150.000. De heffing dient uiterlijk op 30 april 2013 te worden afgedragen.

Hoe om te gaan met de pseudo-heffing hoge lonen maart 2013

Uitspraak Hof van Arnhem
Maar deze pseudo-eindheffing hoge lonen is mogelijk in strijd met Europees recht, gelet op een recente uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem. In deze uitspraak, die zag op de belastbaarheid van excessieve vertrekvergoedingen, stelde de rechter dat de wetgever niet zomaar terugwerkende kracht toe kon kennen aan de destijds nieuwe wetgeving met betrekking tot excessieve vertrekvergoedingen.

Bezwaar indienen
De wetgeving die ten grondslag ligt aan de pseudo-eindheffing hoge lonen kent ook een zekere mate van terugwerkende kracht. De heffing gaat namelijk uit van het arbeidsloon over het gehele jaar 2012, terwijl de heffing pas is aangekondigd op 26 april 2012. Deze terugwerkende strookt dus mogelijk niet met hetgeen het Hof in Arnhem hierover heeft geoordeeld. Het kan dus raadzaam zijn om na het indienen van de betreffende aangifte voor de loonheffingen bezwaar te maken tegen de aangifte. Ter behoud van rechten en in afwachting van verdere rechtsgang is uw positie zo in ieder geval verzekerd

De pseudo-eindheffing in Delta HRP
Wanneer u bezwaar indient, betekent dit echter niet dat u geen aangifte of betaling hoeft te verrichten. Wilt u weten hoe u de aangifte in Delta HRP verwerkt, kijk dan op pagina 11 van onze Nieuwjaarsupdate januari 2013, te vinden in het klantportaal.