Kerstpakket binnen of buiten werkkostenregeling?

donderdag 27 november 2014- Wilt u uw medewerkers een kerstpakket geven? Dan zijn er dit jaar twee regelingen: de werkkostenregeling of de oude regeling. Als u voor dit kalenderjaar eenmaal gekozen heeft (dus in januari 2014) voor de werkkostenregeling, dan geldt deze voor alle vergoedingen en verstrekkingen voor het volledige kalenderjaar. Vanaf 2015 wordt de werkkostenregeling voor iedereen ingevoerd en is er dus geen keuze meer.

Als u geen gebruikmaakt van de werkkostenregeling en een kerstpakket aan uw medewerkers verstrekt, moet u verplicht een bedrag voor eindheffing bij de werknemers opgeven. Tot en met een bedrag van € 70,-(inclusief btw) geldt een vast percentage eindheffing van 20%. Daarboven geldt het tabeltarief tot een maximum van € 136,- per geschenk (verstrekking) en in totaal maximaal € 272,- per jaar. U moet dit via de salarisverwerking opgeven. Vergeet daarom niet (indien van toepassing) in december de bijtelling voor het kerstpakket te verwerken. De Belastingdienst schrijft voor dat u hiervan ook een registratie per werknemer bijhoudt. Dit kunt u uiteraard eenvoudig doen in Delta HRP.  

Als u wel gebruikmaakt van de werkkostenregeling betreft het eindheffingloon voor vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte vallen. U mag de bedragen per werknemer invoeren en zo heeft u meteen een overzicht waarop alle kerstpakketten zijn vastgelegd. U mag echter ook het bedrag in één keer via de ‘vergoedingen buiten de loonadministratie’ opgeven.Als u binnen de vrije ruimte blijft, betaalt u geen eindheffing. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u 80% eindheffing. 

Bronnen: Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2014 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Hoofdstuk 27 en Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2014 Werkkostenregeling Hoofdstuk 20