Kerstpakket

woensdag 21 november 2012- Van 2011 t/m 2013 bestaan er voor het kerstpakket twee mogelijke regelingen. Hierbij is bepalend of u gebruik maakt van de werkkostenregeling of niet. U kunt echter niet meer kiezen of wijzigen. Als u voor dit kalenderjaar eenmaal gekozen heeft (dus in januari 2012) voor de werkkostenregeling, dan geldt deze voor alle vergoedingen en verstrekkingen voor het volledige kalenderjaar.

Kerstpakket

Vanaf 2014 wordt de werkkostenregeling voor iedereen ingevoerd en is er dus geen keuze meer.

U maakt geen gebruik van de werkkostenregeling:
Wanneer u een kerstpakket aan uw werknemers verstrekt, dient u verplicht een bedrag voor eindheffing bij de werknemers op te geven. Tot en met een bedrag van €70, - geldt een vast percentage eindheffing van 20%. Daarboven geldt het tabeltarief tot een maximum van €136, - per geschenk (verstrekking) en in totaal maximaal € 272, - per jaar.
 
Sinds de invoering van de digitale loonaangifte is het niet meer mogelijk om dit handmatig op de loonaangifte aan te geven. U dient het dus via de salarisverwerking op te geven. Vergeet daarom niet (indien van toepassing) in december de bijtelling voor het kerstpakket te verwerken.
 
De Belastingdienst schrijft voor dat u hiervan ook een registratie per werknemer bijhoudt. Dit kunt u doen door in Delta met behulp van de looncomponent(en) voor de geschenkenregeling het bedrag voor het kerstpakket (incl. BTW) op te geven. Dit doet u eenvoudig door via ‘Werknemer > Collectief’ bij elke werknemer het betreffende bedrag in te voeren. Beschikt u nog niet over deze looncomponent(en), neemt u dan contact op met onze helpdesk. Onze helpdesk zal dan samen met u de benodigde looncomponenten aanmaken.
 
De percentages eindheffing zijn al in onze programmatuur opgenomen. Na verwerking staat dit vermeld in de fiscale loonstaten. Hierdoor beschikt u meteen over de benodigde registratie voor de Belastingdienst.

U maakt wel gebruik van de werkkostenregeling.
Het betreft dan eindheffingloon voor vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte vallen.
U mag de bedragen per werknemer invoeren en zo meteen een overzicht over alle kerstpakketten vastleggen. De methodiek is dan gelijk aan de verwerking met looncomponenten indien u geen gebruik maakt van de werkkostenregeling (zie punt hiervoor).
U mag echter ook het bedrag in een keer via de “vergoedingen buiten de loonadministratie opgeven”. U moet dan wel nog een eigen lijst bijhouden waarop te zien is wie een pakket heeft gehad.
Indien u binnen de vrije ruimte blijft, betaalt u geen eindheffing en voor het bedrag wat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u 80% eindheffing.

Bron: Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Hoofdstuk 18