Modernisering Ziektewet

vrijdag 18 april 2014- Omdat de regering de instroom van zieke werknemers te hoog vindt, worden er maatregelen genomen om deze instroom in te dammen.

Modernisering Ziektewet

De modernisering van de ziektewet heeft als belangrijkste maatregel dat het financiële risico bij de werkgever wordt gelegd. De overheid verwacht dan ook dat u als bedrijf zich meer gaat inspannen om de verzuimbegeleiding te optimaliseren. Wij zetten de veranderingen en gevolgen voor u op een rij en kunnen u op diverse manieren helpen.

Wat houdt de Wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters), vaak genoemd 'Modernisering Ziektewet' in?
Door de invoering van de Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014 worden ook de ZW- en WGA-lasten van werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan doorberekend aan werkgevers. Dit leidt tot een gedifferentieerde premie die werkgevers zijn gaan betalen voor de ziekengelduitkeringen en de WGA-uitkeringen van werknemers waarvan het dienstverband is geëindigd.

Het doel van de Modernisering Ziektewet is om flexkrachten en mensen met een tijdelijk contract die ziek zijn, weer sneller aan het werk te krijgen. Deze modernisering is nodig omdat de WIA-instroom vanuit de Ziektewet groter is dan verwacht. Om deze reden wil de overheid de re-integratie stimuleren door extra financiële prikkels in te bouwen voor de ex-werkgever.

Tot op heden kon de groep werknemers met een tijdelijk dienstverband een beroep doen op de vangnetregeling vanuit de overheid. Dat wordt nu echter gewijzigd en de werkgever gaat ook voor deze groep individueel betalen en ‘verzekeraar’ worden.

Wat houdt gedifferentieerde premie in?
Hoe meer flexwerkers bij u ziek uit dienst gaan, hoe meer premie u betaalt. Heeft u geen of weinig zieke flexwerkers, dan betaalt u minder premie. Het is eigenlijk hetzelfde systeem als de gedifferentieerde premie WGA die u al langer betaalt.

Tot 31 december 2013 waren deze werkgeverslasten onderdeel van de sectorpremie WW. Door deze verandering ontstaan er grotere verschillen per bedrijf in de afdracht van premies voor werknemersverzekeringen. Voor kleine organisaties verandert er het minst: zij blijven een sectorpremie betalen. Middelgrote bedrijven betalen voortaan een gewogen gemiddelde tussen sectorale- en individuele premie en grote bedrijven een volledig individuele premie. Omdat deze premie dus per bedrijf kan verschillen, kan dit een ander beeld geven in de werkgeverspremies.

Hoe kan BCS u ontzorgen?
De overheid verwacht dat u zich meer gaat inspannen om de verzuimbegeleiding te optimaliseren om zo de WIA-instroom te verminderen. BCS kan u hierbij helpen en zorg dragen voor de verzuimregie binnen uw bedrijf. Deze dienstverlening wordt aangeboden in de vorm van registratie en organisatie rondom het verzuim binnen uw bedrijf. Wij assisteren en adviseren, maar u blijft altijd in de lead en precies op de hoogte van ontwikkelingen en gemaakte afspraken met uw werknemers. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, wij zijn u graag van dienst!