Nieuwe verlofregels: Calamiteitenverlof

vrijdag 13 februari 2015- De werknemer heeft recht op calamiteitenverlof als er sprake is van onvoorziene omstandigheden of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, waarvoor geen oplossing buiten werktijd te vinden is en die geen uitstel dulden.

Nieuwe regels voor Calamiteitenverlof

Het gaat dan om acute noodsituaties, waarbij de werknemer direct actie moet ondernemen. Te denken valt dan aan:

  • Plotselinge ziekte van een kind
  • Een onvoorzien uitgevallen persoon die het kind verzorgt
  • Een gesprongen waterleiding

Duur van het verlof

De duur van het verlof moet in verhouding staan tot de aard van de calamiteit en duurt nooit langer dan 1 dag. Het gaat om de tijd die nodig is om noodmaatregelen te treffen. Heeft de werknemer meer tijd nodig, dan boekt hij dit van het verloftegoed af.

Vorm van betaald verlof

Calamiteitenverlof is een vorm van betaald verlof. Het salaris en overige emolumenten worden volledig doorbetaald.

Wilt u meer informatie over calamiteitenverlof? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze HR-diensten.