Nieuwe verlofregels: Zwangerschaps- en bevallingsverlof

maandag 09 februari 2015- De zwangere werknemer heeft recht op zwangerschap- en bevallingsverlof.

Nieuwe regels voor zwangerschaps- en bevallingsverlof

Duur en opnemen bevallingsverlof

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duren samen tenminste 16 weken.

De werknemer kan het zwangerschapsverlof vanaf 6 weken voor de dag van de vermoedelijke bevallingsdatum opnemen. De werknemer neemt het verlof tenminste vanaf 4 weken voor de dag van de vermoedelijke bevallingsdatum op.

Het bevallingsverlof gaat in op de dag van de bevalling en bedraagt 10 aaneengesloten weken, eventueel vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter dan 6 weken heeft geduurd.

Het bevallingsverlof wordt verlengd als het kind na de geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’).

Overlijden moeder

In geval van overlijden van de moeder wordt het bevallingsverlof overgedragen aan de partner.

Restant bevallingsverlof

Het restant bevallingsverlof mag vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd opgenomen worden over een periode van maximaal 30 weken.

Informeren HRM

De werknemer levert uiterlijk 3 weken voor aanvang van het verlof een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige bij de afdeling HRM in, waaruit de vermoedelijke bevallingsdatum blijkt. De werknemer informeert de afdeling HRM over de geboorte, uiterlijk op de eerste werkdag volgend op die van de bevalling.

Salaris en vergoedingen

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt het salaris volledig doorbetaald en bouwt de werknemer volledig vakantie-uren op. Het recht op vergoedingen die verband houden met de uitoefening van de functie, zoals de (reis)kostenvergoeding, komt gedurende deze periode te vervallen. Indien de werknemer op basis van zijn functie in aanmerking komt voor een leaseauto, dan blijft dit zo tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wilt u meer informatie over zwangerschaps- en bevallingsverlof? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze HR-diensten.