Onderzoek premie Werkhervattingskas (Whk): 20% kans dat u teveel betaalt

donderdag 22 februari 2018- BCS doet onder een groot aantal klanten onderzoek naar teveel afgedragen Whk-premie vanaf 2014. Voorlopige conclusie: bij meer dan 20% van deze klanten heeft de Belastingdienst een te hoog Whk-percentage berekend. De gemiddelde premieschade bedraagt tot nu toe € 34.388,00 per dossier. Met als uitschieter een bedrag van maar liefst € 91.791,41. Waarom is de Whk-premie vaak te hoog?

Onderzoek premie Werkhervattingskas (Whk): 20% kans dat u teveel betaalt

Belastingdienst berekent ten onrechte premie over verzuim vóór 2014

Eind november 2017 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat de Belastingdienst ZW en WGA Flex-uitkeringen met een eerste ziektedag vóór 1 januari 2014 niet aan de werkgever mag toerekenen. Bij veel bedrijven met werknemers met tijdelijke contracten is dat gebeurd en met als gevolg dat ze over meerdere jaren teveel premie betalen.

Naar aanleiding van de uitspraak zijn wij een onderzoek gestart. We hebben klanten gevraagd of we een controle mochten uitvoeren met een Whk-scan. En daar is massaal gehoor aan gegeven. Tot nu toe blijkt dat de Belastingdienst bij meer dan 20% van deze klanten inderdaad uitkeringen heeft meegerekend met een eerste ziektedag vóór 2014. Gemiddelde premieschade: € 34.388,00 per dossier. Het hoogste bedrag dat we hebben vastgesteld bedraagt € 91.791,41.

Voor deze dossiers hebben we een verzoek tot correctie van de beschikkingen Whk ingediend. Als de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof in haar arrest bevestigt, dan worden de Whk beschikkingen met terugwerkende kracht gecorrigeerd. U ontvangt dan over die jaren een teruggaaf van te veel afgedragen premie Whk.

Ook een Whk-scan?
Het loont dus de moeite om de Whk beschikkingen vanaf 2014 door BCS te laten controleren. Deze Whk-scan wordt echter enkel kosteloos uitgevoerd voor bedrijven met een sectorale loonsom hoger dan € 700.000 per jaar. Voor bedrijven met een lagere loonsom heeft een correctie van onterecht toegerekende uitkeringen nagenoeg geen financieel voordeel.
Wilt u ook een Whk-scan? Stuur een e-mail naar whk@bcsbv.nl en wij zorgen ervoor.

Heeft u een loonsom van meer dan € 3.300.000,00 per jaar en staat op uw beschikking Whk 2018 een Whk-percentage hoger dan 0,28%? Dan heeft u zeker schade. En die kan oplopen tot een totale éxtra afdracht van meer dan € 250.000,00. Het UWV rekent WGA-uitkeringen namelijk tien jaar lang toe aan de werkgever. Wij onderzoeken graag de mogelijkheden om uw schade te verminderen.