Ontslagen zieke werknemer 'in beeld houden'?

vrijdag 11 juli 2014- Voor de HRM-administratie moeten vanaf 2014 werknemers in beeld blijven die ziek ontslagen worden of kort na hun ontslag ziek worden. Dit geldt ook voor werknemers met een fictieve dienstbetrekking.

Ontslagen zieke werknemer 'in beeld houden'?

Dit is anders dan in 2013. Het in beeld blijven is van belang voor de werkgever omdat de ZW-lasten voor deze groep ex-werknemers voor zijn rekening komen. Voor de eigenrisicodrager (ERD)-ZW was dit al zo. Voor de niet ERD-ZW is dit nieuw. Voor de niet ERD-ZW is het van belang om deze groep ex-werknemers zo snel als mogelijk te re-integreren, want dit heeft een verlagend effect op de hoogte van de premiecomponent ZW van de gedifferentieerde premie Whk. Voor de flex-werknemers, aan wie een WGA-uitkering wordt toegekend, geldt in grote lijnen hetzelfde. In verband met de re-integratieplicht zal de niet ERD-werkgever voor deze groep werknemers - anders dan in 2013 - ook geconfronteerd worden met Poortwachter-toetsen van UWV. Dit betekent dus dat het blikveld van de werkgever met betrekking tot bovengenoemde groep werknemers moet wijzigen. Een andere dimensie dus. Een ontslagen werknemer kent een 'datum einde inkomstenverhouding'. Dat betekent dat hij in de aangifte loonheffingen daarna niet meer voorkomt. Het is dus een vastlegging buiten de aangifte loonheffingen om.

Bron: Belastingdienst Actueelberichten 2014