Ook een oproepcontract moet u opzeggen

vrijdag 18 april 2014- Als een oproepkracht na een bepaalde periode niet meer wordt opgeroepen, staat dit gelijk aan ontslag. Waar moet u rekening mee houden?

Ook een oproepcontract moet u opzeggen

De oproepkracht kan dan een beroep doen op het rechtsvermoeden. Dit wil zeggen dat hij recht heeft om tewerk te worden gesteld voor het aantal uren dat hij gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. U leest hier meer over een recente zaak bij de kantonrechter in Amsterdam.

Onlangs werd er een zaak behandeld bij de kantonrechter in Amsterdam waarbij een werkgever besloot een oproepkracht, met een oproepovereenkomst van een jaar, niet meer op te roepen nadat zij vier maanden voor de organisatie had gewerkt. De oproepkracht stapte naar de rechter omdat zij vond dat ze op grond van het zogenoemde rechtsvermoeden recht had om gemiddeld 23 uur per week opgeroepen te worden. Dit was namelijk het gemiddelde aantal uren dat zij in de afgelopen drie maanden had gewerkt. Ze wou deze uren doorbetaald krijgen tot het einde van haar contract. De rechter bevestigde dat de oproepkracht een beroep kon doen op het rechtsvermoeden. Dit betekende dat zij recht had op loondoorbetaling voor het aantal uren dat zij gemiddeld de afgelopen drie maanden had gewerkt. De werkgever had een verslagvergunning aan moeten vragen bij het UWV wanneer hij de samenwerking wilde beëindigen. Aangezien hij dit niet had gedaan, was de werkgever loon verschuldigd aan de oproepkracht tot het einde van de oproepovereenkomst.

Hebben oproepkrachten recht op uitbetaling van een minimum aantal uren?
In een aantal gevallen hebben werknemers inderdaad recht op uitbetaling van een minimum aantal uren, al zijn veel werknemers zich hier niet van bewust. Er is recht op een minimum aantal uren loon als:

  • Je een contract van minder dan 15 uur in de week hebt zonder vaste werktijden. Je moet dan minimaal 3 uur per oproep krijgen uitbetaald.
  • Je gedurende lange tijd een 0-urencontract hebt (6 maanden of het bepaalde in de cao), en je de afgelopen 3 maanden meer gewerkt hebt dan de huidige maand.
  • Je een min-maxcontract hebt en je nog niet het minimaal aantal uren gewerkt hebt (let er op dat in je contract niet alleen staat hoeveel uur je moet werken, maar ook binnen welke periode).
  • Je een oproepcontract met voorovereenkomst hebt en je al 3 keer bent opgeroepen terwijl er geen 3 maanden tussen de oproepen zaten. Je hebt dan vanaf de 4e oproep recht op een vast arbeidscontract en dus op uitbetaling van een minimum aantal uren.

BCS kan ontzorgen met betrekking tot het opstellen van diverse complete arbeidsovereenkomsten en u adviseren zodat u niet voor verrassingen komt te staan.