Pas pensioenregeling op tijd aan

vrijdag 21 november 2014- Veel bedrijven en organisaties zitten nog steeds met smart te wachten op input vanuit de pensioenfondsen om de pensioenregeling aan te passen.

De tijd begint namelijk te dringen. Is uw pensioenregeling ook al klaar voor de veranderende wetgeving in 2015? De Belastingdienst raadt werkgevers dringend aan de regeling pensioen voor werknemers voor 1 januari 2015 aan te passen.

Wat verandert er dan? Op 1 januari 2015 wordt de ruimte voor pensioenopbouw verder beperkt. De aanzet daartoe is al dit jaar gegeven met verlaging van de maximale opbouwpercentages. Uitgangspunt daarbij is dat werknemers in veertig jaar een ouderdomspensioen kunnen opbouwen van maximaal 75% van hun gemiddelde loon. Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat voor middelloonregelingen omlaag van 2,15% (2014) naar 1,875% (2015) en voor eindloonregelingen van 1,9% (2014) naar 1,657% (2015). De opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen worden evenredig verlaagd.

Daarnaast wordt de maximale hoogte van het pensioengevend loon beperkt. Dat wordt vanaf 1 januari 2015 begrensd op maximaal € 100.000. Werknemers met een hoger loon dan € 100.000 kunnen over dat hogere loon alleen een zogenoemd nettopensioen of nettolijfrente opbouwen. De grens van € 100.000 geldt overigens niet voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bron: Belastingdienst