Premiekorting jongere werknemers

woensdag 02 april 2014- Naast de al bestaande premiekortingen, zoals premiekorting in dienst nemen oudere of arbeidsgehandicapte werknemers, bestaat er in 2014 en 2015 de premiekorting voor jongere werknemers.

Premiekorting jongere werknemers

Als u in 2014 of 2015 een werknemer in dienst neemt met een leeftijd van 18 tot 27 jaar, kunt u vanaf 1 juli 2014 in aanmerking komen voor de premiekorting jongere werknemers. Lees meer over de voorwaarden en gevolgen van deze regeling.

Aanpakken van jeugdwerkloosheid
Vanaf 1 juli 2014 zal er niet alleen voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers een premiekorting bestaan, maar ook voor jongere werknemers.  Deze maatregel is een intensivering van de aanpak van de jeugdwerkloosheid, en is dan ook gericht op nieuwe jobs voor jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om gebruik te kunnen maken van deze premiekorting:

  • De werknemer had recht op een WW- of bijstandsuitkering voordat hij bij u in dienst kwam
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week met een duur van tenminste 6 maanden

De regeling is van tijdelijke aard, en treedt pas per 1 juli in werking, omdat het samenhangt met aanpassingen die in de loonaangifte moeten worden doorgevoerd door werkgevers en softwareleveranciers. Het kabinet vindt het van belang dat werkgevers niet wachten met het aannemen van jongeren tot dat moment. Daarom zullen indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking komen voor de premiekorting vanaf 1 juli 2014, als de werknemer dan nog bij u in dienst is.U hebt maximaal 2 jaar recht op de premiekorting vanaf 1 juli 2014 of vanaf het moment dat uw werknemer in dienst komt, tot het einde van de dienstbetrekking en uiterlijk tot en met 31 december 2017.

De premiekorting is € 3.500 per werknemer per jaar. In 2014 kunt u maximaal € 1.750 (voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2014) per werknemer aan korting toepassen.