Sofinummmer afgeschaft; voortaan alleen nog BSN

vrijdag 11 juli 2014- In het verleden werd er gebruik gemaakt van een BSN (Burgerservicenummer) én een sofinummer. Het BSN wordt uitgegeven door de gemeentes aan alle personen met de Nederlandse nationaliteit en aan personen die uit het buitenland komen en zich in Nederland bij een gemeente inschrijven als ‘ingezetene’.

Sofinummmer afgeschaft; voortaan alleen nog BSN

Het BSN wordt gebruikt bij alle zaken waar dit nodig is, zoals identiteitsbewijs, rijbewijs, belastingen etc. Het sofinummer werd verstrekt door de Belastingdienst aan personen die uit het buitenland komen en tijdelijk hier komen werken, meestal onder de zogenaamde ‘Expat’-regeling.

Op 6 januari 2014 zijn de Wet basisregistratie personen en de Aanpassingswet basisregistratie in werking getreden. Op die datum is het sofinummer afgeschaft: de Belastingdienst kent geen sofinummers meer toe. En bestaande sofinummers worden automatisch omgezet naar BSN (Burgerservicenummer). Niet-ingezetenen kunnen zich laten registreren in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zij krijgen dan een BSN, net als ingezetenen. Als uw werknemer een niet-ingezetene is, moet hij zich persoonlijk inschrijven bij één van de 18 gemeenten met een RNI-loket. Na inschrijving krijgt uw werknemer een kopie van de geregistreerde gegevens, waaronder zijn BSN. Kijk voor meer informatie over RNI op www.programmarni.nl.

Bron: Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 – Uitgave 3, 5 februari 2014