Stamrechtuitkering

maandag 14 juli 2014- Met ingang van 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Uw (ex-)werknemer kan er niet meer voor kiezen om een onbelaste ontslaguitkering te krijgen in de vorm van een stamrecht (aanspraak op periodieke uitkeringen). U kunt de ontslaguitkering sinds 1 januari 2014 alleen nog toekennen in de vorm van een belaste uitkering of aanspraak.

Stamrechtuitkering

80%-regeling
Om uitbetaling van het stamrecht te stimuleren, geldt in 2014 een bijzondere regeling. Als uw (ex-)
werknemer in 2014 de volledige waarde in het economische verkeer van het stamrecht in één keer laat uitbetalen, is 80% van dit bedrag belast. Deze regeling geldt alleen voor stamrechten waarvan u de ontslaguitkering vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt naar de professionele verzekeraar, stamrecht-bv of de uitvoerder van het bankspaarproduct. Houdt u het stamrecht in eigen beheer, dan moet u zich voor 15 november 2013 verplicht hebben als verzekeraar te zullen optreden.

Twee mogelijkheden
Naast de 80% regeling geldt echter ook nog de bestaande regeling. Er zijn dus twee manieren van uitkeren mogelijk, met duidelijk verschillende situaties. Ze mogen niet gezamenlijk worden toegepast.

  1. Uitkering ineens
    Bij de uitkering ineens kan de 80% regeling toegepast worden.
    Dit mag alleen als het totale bedrag van de opgebouwde rechten van de stamrechtuitkering in één keer wordt uitbetaald. Mits voldaan wordt aan alle voorwaarden, mag hiervan dan 20% onbelast en 80% belast worden uitgekeerd.
  2. Uitkering in termijnen
    De uitkering in termijnen is niet veranderd. Hierbij is in het verleden het stamrecht met vrijstelling, mits aan alle voorwaarden werd voldaan, in een keer onbelast gestort in een fonds of bij een verzekeringsmaatschappij. Vervolgens wordt vanaf een bepaald moment periodiek, bijvoorbeeld een keer per maand, een deel uitbetaald aan de werknemer.
    Deze regeling blijft onverkort van toepassing. De werknemer krijgt periodiek een deel van het stamrecht uitgekeerd en daarop wordt dan de op dat moment geldende loonheffingen ingehouden.

Bron: Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 – Uitgave 3, 5 februari 2014