Subsidie praktijkleren vervangt afdrachtvermindering onderwijs

maandag 14 juli 2014- Met ingang van 2014 is de ‘afdrachtvermindering onderwijs’ vervangen door de regeling ‘subsidie praktijkleren’. Deze nieuwe regeling verloopt niet meer via de loonadministratie en de loonaangiftes.

De nieuwe subsidieregeling wordt voortaan uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), voorheen Agentschap .nl. Deze nieuwe dienst is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Als u wilt profiteren van de subsidieregeling praktijkleren voor leerlingen met een werkleerplaats of praktijkleerplaats in uw onderneming, dan kunt u die nu online aanvragen. De subsidieregeling vraagt u per studiejaar aan. De aanvraageisen zijn voor de diverse categorieën leerlingen (vmbo, mbo, hbo, promovendi/toio’s) anders. U kunt uw aanvraag indienen, zodra de begeleiding is afgerond. Let er wel op dat u bij uw aanvraag beschikt over ‘eHerkenning’. De aanvraagtermijn loopt tot 15 september 2014 17.00 uur. Na deze deadline wordt gelijktijdig over alle aanvragen beslist. Dit duurt maximaal dertien weken. U hoort dus uiterlijk medio december 2014 of uw aanvraag gehonoreerd wordt en hoeveel subsidie u ontvangt. De subsidie wordt achteraf uitgekeerd; dus na afloop van het studiejaar waarin u begeleiding heeft geboden als leerbedrijf. Meer weten? Kijk op www.rvo.nl.

Bron: Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 – Uitgave 3