Transitievergoeding bij ontslag vanaf juli 2015

donderdag 12 maart 2015- Eenvoudiger, eerlijker, minder kostbaar en sneller voor werkgevers. Dat is waar de nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015 voor moeten zorgen, volgens het kabinet. De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor een versoepeling van het ontslagrecht. Dit heeft ook invloed op de ontslagvergoeding, de zogenaamde transitievergoeding.

Transitievergoeding bij ontslag vanaf juli 2015

Wat betekent dit?

Besluit u als werkgever zijnde om het contract van een medewerker te beëindigen die minimaal 2 jaar in dienst is (vast of tijdelijk), dan betaalt u de medewerker een transitievergoeding. Deze vergoeding wordt gebruikt voor outplacement of (om)scholing naar ander werk, om de weg naar een nieuwe baan te vereenvoudigen.

Wanneer een transitievergoeding?

Bij een arbeidsovereenkomst die minimaal 2 jaar duurde, is de werkgever in de volgende gevallen een transitievergoeding verschuldigd:

  • Na opzegging of ontbinding door de werkgever.
  • Niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door de werkgever.
  • Op initiatief van de werknemer is de arbeidsovereenkomst opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Om te bepalen hoe hoog de transitievergoeding is, wordt er gekeken naar het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest. Dit betekent:

  • De ontslagen werknemer krijgt per gewerkt half dienstjaar een vergoeding van 1/6 maandsalaris.
  • Boven 10 dienstjaren, krijgt de werknemer vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
  • Heeft de werknemer 10 jaar of langer bij u gewerkt en is hij 50 jaar of ouder? De werknemer krijgt dan vanaf het 10e dienstjaar en nadat hij 50 is geworden, een vergoeding van een half maandsalaris per half dienstjaar. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan geldt dit niet.

De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro, tenzij de werknemer meer dan 75.000 euro verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris van de werknemer. En wordt aan het einde van de arbeidsovereenkomst betaald.

Bereken uw transitievergoeding

Eerdere wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

De transitievergoeding bij ontslag gaat per 1 juli 2015 in. Sinds 1 januari zijn er al wijzigingen doorgevoerd rondom het ontslagrecht. Denk aan: proeftijd, aanzegplicht, concurrentiebeding en uitzendarbeid.

Lees meer over de wijzigingen sinds 1 januari 2015

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de uitbetaling van de transitievergoeding of over de Wet Werk en Zekerheid? Neem dan contact met ons op.