Veranderingen opname pleegzorg- en adoptieverlof

dinsdag 20 januari 2015- Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe verlofregels door de inwerkingtreding van de wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit heeft onder andere gevolgen voor het pleegzorg- en adoptieverlof. Uw werknemers zijn niet meer verplicht om dit verlof in een onafgebroken periode op te nemen.

Veranderingen opname pleegzorg- en adoptieverlof

Wijzigingen verlofregels

Eind 2014 stemde de Eerste Kamer in met de wijzigingen van de verlofregels, zoals u in een eerder bericht kon lezen: Nieuwe verlofregels per 1 januari 2015. Met deze wijziging veranderen ook regels voor de opname van pleegzorg- en adoptieverlof. Voor deze zorg blijft de totale duur hetzelfde, namelijk 4 weken. Alleen de termijn waarin uw werknemer dit verlof mag opnemen is verlengd van 18 weken naar 26 weken. Uw werknemer mag dit verlof vanaf 4 weken voor de opname van het kind in het gezin gebruiken. Dit was voorheen 2 weken.

Gespreid verlof opnemen

Uw werknemer mag, sinds 1 januari 2015, ook het pleegzorg- en adoptieverlof gespreid opnemen. Zo kan uw medewerker ervoor kiezen om het verlof in deeltijd op te nemen over een langere periode binnen de 26 weken rond opname van kind in het gezin.
Als werkgever, kunt u de spreiding van het verlof weigeren als de bedrijfsbelangen zwaarwegend zijn. Het verlof zelf mag niet geweigerd worden.

Vragen over wijzigingen opname pleegzorg- en adoptieverlof

Heeft u vragen over de wijzigingen pleegzorg- en adoptieverlof of over andere wijzigingen omtrent de nieuwe verlofregels? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze HR-diensten.