Verblijfskostenvergoedingen vrijgesteld onder werkkostenregeling

dinsdag 25 november 2014- De Belastingdienst heeft formeel bevestigd dat de onbelaste cao-vergoedingen als het gaat om verblijfkosten en overstaan in het beroepsgoederenvervoer volledig als gericht vrijgesteld onder de werkkostenregeling kunnen worden aangemerkt. Dit geldt vooralsnog voor een periode van vijf jaar. Hiertoe heeft TLN (Transport en Logistiek Nederland) een overeenkomst gesloten met de Belastingdienst.

TLN had al in 2011 intensief overleg gevoerd met de Belastingdienst over de fiscale behandeling van deze onbelaste vergoedingen voor de jaren 2012 en verder nadat de Belastingdienst in februari 2011 het convenant, dat betrekking heeft op de verblijfskostenvergoedingen, had opgezegd. Het betreft de verblijfskostenvergoedingen op grond van artikel 40 en 41 van de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen en artikel 34 van de cao Goederenvervoer Nederland.

De werkkostenregeling houdt in dat maximaal 1,2% (2015) van het fiscale loon besteed mag worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekking aan werknemers. Over het bedrag boven deze 1,2% betaalt een werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Voor bepaalde vergoedingen kan gerichte vrijstelling bestaan. Deze gerichte vrijstelling gaan niet ten koste van de vrije ruimte. De onbelaste cao-vergoedingen t.a.v. verblijfkosten en overstaan zijn dus gerichte vrijstelling.

Bron: TLN