Werkbonus 2016

vrijdag 15 januari 2016- Sinds 1 januari 2016 is het recht rondom de werkbonus opnieuw gewijzigd. Dit levert veel vragen op, omdat het niet altijd duidelijk is wie recht heeft op de werkbonus.

Werkbonus in 2016

Het is een misverstand dat voor ‘oude’ gevallen niets verandert. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er geen bovengrens is qua leeftijd, maar deze is er wel degelijk. Daarnaast komen we veel artikelen tegen op internet, met wisselende formuleringen. Sommige zelfs met verkeerde formuleringen. Rechten kunnen echter alleen ontleend worden aan de bepalingen uit de Belastingwetgeving.

De werkbonus verdwijnt

De werkbonus gaat uiteindelijk helemaal verdwijnen. Ieder jaar vervalt de laagste leeftijd, zodat vanaf 2018 de werkbonus helemaal vervallen is.

De wijziging in 2016 betreft alleen dat de werkbonus is afgeschaft voor werknemers van 61 jaar. De regeling geldt dan alleen nog voor werknemers die op 31-12-2015 de leeftijd van 62 of 63 jaar hadden.

Enkele voorbeelden

Was u op 31-12-2015 64 jaar, dan heeft u geen recht meer op de werkbonus.

Bent u in 1951 geboren, dan heeft u op 31-12-2015 de leeftijd van 64 jaar. Dit betekent dat u geen recht meer heeft op de werkbonus in 2016.

In 2015 was dit niet anders, want toen was de peildatum 31-12-2014. In 2015 was de werkbonus van toepassing voor werknemers die op 31-12-2014 de leeftijd van 61, 62 of 63 jaar hadden.

Voor 2016 is dit rijtje alleen aan de onderkant gewijzigd, dus is 61 jaar eraf gevallen. De regeling geldt in 2016 alleen voor werknemers die op 31-12-2015 de leeftijd van 62 of 63 jaar hadden.

Inkomstenbelasting en loonbelasting

Voor de inkomstenbelasting wordt het iets anders geformuleerd, als voor de loonbelasting. Dit maakt het wel meteen heel duidelijk. Daar staat dat de werkbonus in 2016 van toepassing is voor werknemers die geboren zijn in 1952 of 1953. 1951 of 1954 staan hier dus niet bij.

Bronnen over de werkbonus

Wilt u meer informatie, dan verwijzen wij u naar verschillende bronnen. Zie hieronder:

Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 2, bladzijde 7

Toelichting:
Iemand die is geboren in 1953 wordt ergens in het jaar 2016 63 jaar. Die is dan bij aanvang van 2016 62 jaar en heeft daardoor recht op werkbonus, mits aan de overige voorwaarden is voldaan..
En iemand die geboren is in 1951 wordt ergens in het jaar 2016 65 jaar, dus die is bij aanvang van 2016 64 jaar en heeft daardoor geen recht meer op de werkbonus.