Werkbonus in 2015

donderdag 05 februari 2015- Sinds 1 januari 2015 is het recht rondom de werkbonus gewijzigd. Dit levert veel vragen op, omdat het niet altijd duidelijk is wie recht heeft op de werkbonus.

Werkbonus in 2015

Het is een misverstand dat voor ‘oude’ gevallen niets verandert. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er geen bovengrens is qua leeftijd, maar deze is er wel degelijk. Daarnaast komen we veel artikelen tegen op internet, met wisselende formuleringen. Sommige zelfs met verkeerde formuleringen. Rechten kunnen echter alleen ontleend worden aan de bepalingen uit de Belastingwetgeving.

De werkbonus verdwijnt

De werkbonus gaat overigens helemaal verdwijnen. Ieder jaar vervalt de laagste leeftijd, zodat vanaf 2018 de werkbonus helemaal vervallen is.

De wijziging in 2015 betreft alleen dat de werkbonus is afgeschaft voor werknemers van 60 jaar. De regeling geldt dan alleen nog voor werknemers die op 31-12-2014 de leeftijd van 61, 62 of 63 jaar hadden.

Enkele voorbeelden

Was u op 31-12-2014 64 jaar, dan heeft u geen recht meer op de werkbonus.

Bent u in 1950 geboren, dan heeft u op 31-12-2014 de leeftijd van 64 jaar. Dit betekent dat u geen recht meer heeft op de werkbonus in 2015.

In 2014 was dit niet anders, want toen was de peildatum 31-12-2013. In 2014 was de werkbonus van toepassing voor werknemers die op 31-12-2013 de leeftijd van 60, 61, 62 of 63 jaar hadden.

Voor 2015 is dit rijtje alleen aan de onderkant gewijzigd, dus is 60 jaar eraf gevallen. De regeling geldt in 2015 alleen voor werknemers die op 31-12-2014 de leeftijd van 61, 62 of 63 jaar hadden.

Inkomstenbelasting en loonbelasting

Voor de inkomstenbelasting wordt het iets anders geformuleerd, als voor de loonbelasting. Dit maakt het wel meteen heel duidelijk. Daar staat dat de werkbonus in 2015 van toepassing is voor werknemers die geboren zijn in 1951, 1952 of 1953. 1950 staat hier dus niet bij.

Bronnen over de werkbonus

Wilt u meer informatie, dan verwijzen wij u naar verschillende bronnen. Zie hieronder:

Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 3, bladzijde 10 en het Handboek Loonheffingen 2014 Hoofdstuk 23.1.7, bladzijde 301:
Sinds 1 januari 2014 is de werkbonus onderdeel van de loonheffingskorting. U mag de werkbonus toepassen als uw werknemer voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • Hij geniet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
  • Hij is 60, 61, 62 of 63 jaar op 31 december 2013

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2, bladzijde 12:
Leeftijdsgrens werkbonus gaat omhoog naar 61 jaar. Per 1 januari 2015 mag u de werkbonus pas toepassen als uw werknemer op 31 december 2014 61 jaar of ouder was. De voorgaande jaren was dat al vanaf 60 jaar. De overige voorwaarden zijn gelijk gebleven.

In de Wet inkomstenbelasting staat soortgelijk in artikel 8.12, eerste lid:
"De werkbonus geldt voor de belastingplichtige die arbeidsinkomen geniet en die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 64 jaar".

Website Belastingdienst Inkomstenbelasting:
U bent geboren in 1951, 1952 of 1953.

Toelichting:
Iemand die is geboren in 1953 wordt ergens in het jaar 2015 62 jaar. Die is dan bij aanvang van 2015 61 jaar.
En iemand die geboren is in 1951 wordt ergens in het jaar 2015 64 jaar, dus die is bij aanvang van 2015 63 jaar.