Werkkostenregeling en uw administratie

donderdag 15 januari 2015- Sinds 1 januari 2015 bent u verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Er wijzigen een aantal punten rondom uw administratie. Bent u helemaal bij?

Uw aangepaste administratie

De Belastingdienst en de wetgeving geven geen voorschriften hoe u uw administratie moet inrichten voor de WKR. Uit uw administratie moet wel blijken welke verstrekkingen en vergoedingen, inclusief btw, aangewezen zijn als eindheffingsloon. En welk bedrag u ten laste brengt in de vrije ruimte. We geven u een aantal adviezen voor uw administratie.

Analyseren & inventariseren
Zoek allereerst uit in hoeverre u gebruik maakt van de oude regelgeving. Maak hier een duidelijk overzicht van, zodat het helder is wat er wordt vergoed en/of verstrekt en hoeveel u hier jaarlijks aan uitgeeft.

Wijzigen arbeidsvoorwaarden door werkkostenregeling
De werkkostenregeling kan meebrengen dat u uw arbeidsvoorwaarden dient te wijzigen. De wetgever stelt strikte voorwaarden aan een dergelijke wijziging.

Vergelijken
Bekijk hoeveel fiscaal loon u in het afgelopen jaar in totaal had (in brutobedragen). 1,2% van dit bedrag is een indicatie van uw WKR-budget. Werkelijk WKR-budget wordt berekend aan het einde van het actieve kalenderjaar.

Budget beheren
Verdeel het budget.U kunt niet van alle categorieën inschatten hoeveel u precies gaat uitgeven. Maak hiervoor ruimte en reserveer budget, zodat u geen risico loopt om de eindheffing van 80% te moeten betalen.

Implementeren
Als alle gegevens bekend zijn, kunt u de WKR implementeren. Breng uw werknemers op de hoogte van de (nieuwe) mogelijkheden en zorg dat uw salarisadministratie correct is ingericht.
 

Profiteer van nog een wijziging

Er vinden veel wijzigingen plaats in het begin van het nieuwe jaar. Daarom doet  BCS u een uniek aanbod*. Word voor 1 april 2015 klant en de kosten die horen bij de verwerking van uw salarisadministratie in het eerste kwartaal nemen wij voor onze rekening.

Bekijk ons aanbod

*Word voor 1 april 2015 klant en betaal geen kosten voor salarisverwerking in het eerste kwartaal, bovendien checken wij kosteloos uw huidige arbeidsovereenkomst.