Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

woensdag 16 september 2015- Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. Een deel van de regels uit deze wet treden in werking op 1 januari 2016.

Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. Een deel van de regels uit deze wet treden in werking op 1 januari 2016.

Het belangrijkste hiervan zijn de regels met betrekking tot:

  1. Verplichting girale betaling minimumloon.
  2. Nieuwe eisen aan inhoudingen en verrekeningen.
  3. Verplichting onkosten op de loonstrook te specificeren.

Om dit te realiseren hebben werkgevers, salarisverwerkers en softwareleveranciers tijd nodig om dit in te regelen.

Inmiddels heeft de overheid meer duidelijkheid gegeven over de uitvoering van deze regels. De verwachting is dat er de komende maanden nog meer toelichting komt.

Belangrijk uitgangspunt is dat het deel van het loon wat overeenkomt met het wettelijke minimumloon, voor zover dit het netto gedeelte betreft, giraal aan de werknemer moet worden uitbetaald op een rekening die (mede) op naam staat van de werknemer, zodat vastgesteld kan worden of tenminste het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is betaald. Als een werknemer géén bankrekening heeft, zijn bankgegevens niet wil doorgeven, of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat kan de werkgever het minimumloon niet uitbetalen op de in de wet voorgeschreven wijze. Daarmee begaat de werkgever een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd. Het is dus belangrijk dat werkgevers hier tijdig aandacht aan besteden.

In het document van de overheid dat u op www.rijksoverheid.nl kunt downloaden, vindt u meer informatie hierover. Het is van belang dat u hier ook tijdig over nadenkt en uw organisatie hierop inricht. In de software van BCS kan de loonstrook al op looncomponentniveau worden ingericht en zullen er daarnaast signaleringen worden opgenomen voor verschillende situaties.