Wijziging Wet Werk en Zekerheid

maandag 24 maart 2014- Als de Eerste Kamer akkoord gaat, zal de versoepeling van het ontslagrecht en de stimulering van WW'ers per 1 juli 2015 ingaan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Wijziging Wet Werk en Zekerheid

Het arbeidsrecht gaat de komende jaren flink veranderen, waaronder op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. De Tweede Kamer is akkoord, als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, gaan de eerste wijzigingen op 1 juli 2014 in. BCS geeft de veranderingen en gevolgen weer.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de wet Werk en Zekerheid?
Als de Eerste Kamer akkoord gaat, zal de versoepeling van het ontslagrecht en de stimulering van WW'ers per 1 juli 2015 ingaan. De versterkte rechtspositie van flexwerkers staat al voor 1 juli 2014 op het programma. Invoering van het wetsvoorstel zal ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Uw medewerker krijgt eerder een vast dienstverband. Geeft u een medewerker verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee jaar een vast contract. Nu is dat nog een opvolgingsperiode van maximaal drie maanden en een totale periode van drie jaar. (Deze wijziging is uitgesteld naar 1 juli 2015).
  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd worden opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • In tijdelijke contracten mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opnemen.
  • Als een medewerker een contract heeft voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt, dan moet u uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt.
  • Afschaffing van de keuzemogelijkheid voor werkgevers voor de UWV-route of de kantonrechter bij een ontslagprocedure.
  • Invoering van een transitievergoeding bij de beëindiging of niet-verlenging van het contract
  • Als u medewerkers in dienst heeft onder de 18 jaar, die maximaal 12 uur per week werken, dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet.
  • Verkorting van de duur van een WW-uitkering.

Zorg ervoor dat niet alleen u, maar ook uw werknemers op de hoogte zijn van actuele wijzigingen. Een tip is dan ook om over een personeelsboek te beschikken waar elke medewerker er één van in bezit heeft. Wij kunnen deze samen met u creëren en zorgen dat uw gehele organisatie up-to-date is en blijft!