Privacybeleid

Datum laatste wijziging: 30-10-2014

BCS HRM en Salarisadministratie B.V., statutair gevestigd te Sint-Michielsgestel, kantoorhoudende te 5215 MV ’s-Hertogenbosch, Het Zuiderkruis 29 (hierna te noemen “BCS”, “BCS HRM & Salarisadministratie” of “wij”) hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er daarom zorg voor dat alle informatie, inclusief persoonsgegevens waarover wij eventueel komen te beschikken, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om verkregen persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Hiertoe worden de gegevens met verschillende technieken, waaronder encryptie, toegangscodes en firewalls beveiligd om ongeautoriseerde toegang tot en verwerking van deze gegevens te voorkomen.

De verkregen gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als deze in opdracht van BCS werken. Deze partijen worden contractueel verplicht zorgvuldig met alle gegevens om te gaan en mogen deze uitsluitend gebruiken in opdracht van BCS. Zij moeten de gegevens na gebruik vernietigen. Bovendien worden verkregen gegevens in geen geval doorgegeven of verkocht.

Als u contact met ons opneemt via een van de op deze website (http://www.bcsbv.nl inclusief eventuele sub-domeinen en portalen) aangeboden formulieren, wordt u gevraagd enige informatie in te vullen zodat wij tijdig een correct antwoord kunnen geven op uw verzoek dan wel vraag.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor:

  • het beantwoorden van uw vraag dan wel verzoek
  • het informeren over producten en diensten van BCS

Als u geen prijs stelt op het ontvangen van onze commerciële uitingen kunt u zich te allen tijde afmelden via een hyperlink in de ontvangen e-mail.

De server(s) waarop deze website zich bevindt genereert automatisch log-bestanden met enkele gegevens over uw internetverbinding en computer. Specifiek wordt bewaard: uw IP-adres; de naam, versie en taal van uw browser; de naam en eventuele versie van het besturingssysteem van uw computer. Hiernaast worden de datum en URL van de bezochte pagina(‘s) bewaard. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bezoekersanalyse met als doel verbetering van de inhoud en werking van deze website.

Om deze website optimaal te laten functioneren en om deze op uw voorkeuren te kunnen aanpassen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie over uw bezoek aan deze website. Cookies kunnen geen wijzigingen in uw computer aanbrengen en kunnen ook geen virussen bevatten.

Als u uw browser dusdanig heeft ingesteld dat deze geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van (delen van) deze website.

Naast de cookie(s) voor het functioneren van deze website wordt bij uw bezoek een cookie geplaatst door Google voor hun Analytics-dienst. Deze dienst stelt ons in staat betere analyses te maken en rapportages te krijgen van het bezoek en het functioneren van deze website. De informatie die hiervoor door Google wordt verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Hierbij wordt uw IP-adres niet doorgegeven.

Google kan de verzamelde gegevens aan derden verschaffen als deze de informatie namens Google verwerken of als Google hier wettelijk toe wordt verplicht. Hierop hebben wij geen invloed.

Met enige regelmaat nemen wij per e-mail contact op om controle uit te voeren op de bij ons bekende persoons- en bedrijfsgegevens. Als u tussentijds wil weten welke gegevens wij over u hebben opgeslagen, kunt u hiervoor schriftelijk contact opnemen met onze afdeling Relatiebeheer via relatiebeheer@bcsbv.nl.

Als u uw gegevens uit ons bestand wil laten verwijderen kunt u hiervoor schriftelijk contact opnemen met onze afdeling Relatiebeheer via relatiebeheer@bcsbv.nl. Wij kunnen echter enkel aan dit verzoek voldoen als u en/of uw werkgever geen lopende overeenkomst met ons heeft/hebben, waarbij wij voor de correcte uitvoering van onze dienstverlening uw gegevens nodig hebben.

Wij behouden het recht deze privacyverklaring te allen tijden te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Wijzigingen worden op deze pagina bekendgemaakt via de datum van laatste wijziging. Wij raden dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.